Hvad er Solgt eller Gratis?

Hvad betyder Solgt eller Gratis?
Resultatafhængigt vederlag. Ejendomsmægler er kun berettiget til vederlag (honorar for salg samt markedsføringsbidrag etc.), hvis ejendomsmægler opnår ejendommen solgt inden formidlingsaftalen udløber. 

Hvis sælger nægter at medvirke til en handel på udbudsvilkårene og således hindrer ejendomsmægler i at opnå honorar, skal der betales vederlag alligevel.

Hvis sælger bevidst holder ejendomsmægler ude, således at gyldig bindende aftale først indgås med køber efter formidlingsaftalens ophør, skal der betales vederlag alligevel.

Hvis ejendommen ikke sælges inden formidlingsaftalens ophør
I tilfælde af, at man har aftalt Solgt eller Gratis, og ejendommen ikke opnås solgt inden formidlingsaftalens ophør, skal sælger som udgangspunkt alene betale/refundere ejendomsmæglers udlæg til tredjemand og således ikke betale nogen form for vederlag til ejendomsmægler.

Opsigelse af formidlingsaftale
Opsigelse kan ske fra forbrugerens side uden forudgående varsel. Opsigelsen skal ske skriftligt, det være sig per e-mail, telefax eller almindeligt brev. Opsiges aftalen af forbrugeren, har ejendomsmægler krav på et rimeligt vederlag.

Formidlingsaftalens ophør
En formidlingsaftale ophører, når den udløber, aftalen behøver derfor ikke en egentlig opsigelse, hvis den blot udløber. Hvis du har aftale om Solgt eller Gratis, er du som sælger frit stillet, og kan skifte til en anden ejendomsmægler eller lave ny formidlingsaftale med din nuværende ejendomsmægler. 

Spørg netbolig.gl

Hos os kan du bede om at få aftale om Solgt eller Gratis. 

Da boligsalg er en tillidssag, er det vigtigt at du vælger rigtigt.., første gang!

 

Tell a friend

 

Kontakt form

Kontakt