Medlem af DE

SKAL DU SÆLGE DIN BOLIG?

Det er en stor beslutning at sælge sin bolig. Men det er også et stort arbejde, som kan være temmelig kompliceret. Det involverer mange specialer som fx jura, forsikring, finansiering, byggeri og energi. Derfor er det en god idé at få hjælp af en ekspert, og det er ikke lige meget, hvem du vælger.

En rigtig ejendomsmægler har ekspertisen og erfaringen til at bringe dig trygt og ubesværet igennem et boligsalg. netbolig følger lovgivningen på området og har en ansvarsforsikring. Det giver dig stor tryghed i bolighandlen.

Vælger du en ejendomsmægler, der er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (MDE), er du yderligere sikret, fordi brancheforeningen stiller endnu skrappere krav til os, end loven dikterer.  

  • Nedenfor kan du læse om ejendomsmæglerens kvalifikationer, opgaver og ansvarsområder.
  • Hvad får du for pengene, når du sælger din bolig gennem en rigtig ejendomsmægler?
  • Hvorfor kan det godt betale sig at vælge netbolig

DOKUMENTATION
netbolig tager sig af alt det tidskrævende og komplekse arbejde med at indhente alle relevante dokumenter og oplysninger om din bolig, sammenholde dem med hinanden og med de faktiske forhold på ejendommen samt undersøge og afklare eventuelle uoverensstemmelser.

OPLYSNINGSPLIGT
netbolig sørger for, at du som sælger overholder den oplysningspligt, der er i forhold til køber, og kan stilles til ansvar, hvis der mangler relevante informationer

KØBERKARTOTEK
netbolig har en stor berøringsflade og et godt netværk i lokalområdet. Det giver nyttig viden om interessen for boliger/erhvervsejendomme som din. Vi fører løbende kartotek over boligsøgende og kan derigennem hurtigt finde mulige købere til din bolig. Køberkartoteket bidrager ofte til et hurtigere salg og er effektivt, hvis du ønsker et Diskret Salg.

DEN RIGTIGE UDBUDSPRIS
netbolig har stort lokalkendskab og dermed indsigt i boligpriser, liggetider og andre forhold, der kendetegner netop dit nærområde. Ejendomsmægleren kan på den baggrund fastsætte en udbudspris, der matcher markedet.

ØKONOMISK OVERBLIK
netbolig laver et grundigt salgsbudget, så der ikke opstår uventede omkostninger undervejs, og så det bliver klart, hvilket beløb du får ud af salget. Ejendomsmægleren har uddannelsen og værktøjerne til at foretage og redegøre for relevante beregninger.

BRED MARKEDSFØRING
netbolig sørger for at få taget professionelle fotos og udforme elektronisk salgs- og markedsføringsmateriale skræddersyet til din bolig. Det indbefatter fx rentegning af plantegning, udarbejdelse af video, udarbejdelse af opslag til sociale medier.

Vi samarbejder også med Sweet Home Grønland om at møblere din bolig, hvis du vil sælge din bolig uden møbler.

FORHANDLING
netbolig er vant til at forhandle med potentielle købere, kreditorer, pengeinstitutter og andre parter – også hvis tingene går i hårdknude. Som tovholder varetager ejendomsmægleren kontakten med alle i processen, herunder også købers pengeinstitut og evt. andre rådgivere. Med vor professionelle tilgang får du den bedst mulige salgspris. 

KØBSAFTALE
Købsaftalen er den kontrakt, ejendomsmægleren udformer, når en køber tilkendegiver, at vedkommende gerne vil købe din bolig. Som i andre kontrakter kan der forhandles om indholdet, indtil der er opnået enighed, og aftalen kan underskrives af begge parter uden forbehold. Nogle gange udformes en betinget købsaftale. Ejendomsmægleren koordinerer at betingelserne afklares efterfølgende, så handlen bliver endelig. Punkterne i købsaftalen som netbolig anvender er fastlagt i samarbejde med DE og Forbrugerrådet Tænk, og efterfølgende tilrettet grønlandske forhold.

HØJ FAGLIGHED
Det er ikke alle og enhver, der med rette kan kalde sig ejendomsmægler. For at varetage forbrugernes interesser, har man ved dansk lov beskyttet titlen som ejendomsmægler. For at blive registreret ejendomsmægler hos Erhvervsstyrelsen skal man først have gennemført en af følgende uddannelser foruden 2 års erhvervspraktik hos en registreret ejendomsmægler:

  • Finansøkonom suppleret med fag fra akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
  • Finansbachelor suppleret med fag fra akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
  • Akademiuddannelse i finansiel rådgivning eller
  • Kandidatuddannelse suppleret med en tillægsuddannelse.

Selvom ejendomsmæglerloven ikke gælder for Grønland, så gælder den grønlandske markedsføringslov. Det er ulovligt for erhvervsdrivende at anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at påvirke/forvride forbrugerens valg eller beslutning.

På baggrund heraf kan man med rette sige, at det er vildledning af forbrugerne, hvis man kalder sig mægler eller ejendomsmægler eller bruger titler der kan forveksles med ejendomsmægler, når man samtidigt ikke har den rette uddannelse, eller ikke har den professionelle tilgang til salg.  

EFTERUDDANNELSE
Vi deltager i løbende efteruddannelse gennem undervisning ved obligatoriske kurser, der holder os opdateret med lovændringer m.m. Vi har løbende fokus på den grønlandske lovgivning, som vedrører området.

SPECIALISTVIDEN
Gennem Dansk Ejendomsmæglerforening har netbolig adgang til en omfattende juridisk vidensbank og en hotline bemandet af ejendomsmæglere, advokater og andre specialister i ejendomshandel.

ANSVARSFORSIKRING
netbolig har som er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening en ansvarsforsikring, der dækker både køber og sælger. Det betyder at du kan være helt sikker på at vi har ansvarsforsikring. 

ETISK ANSVARLIGHED
Medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening skal efterleve etiske regelsæt, som er udarbejdet i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Det giver dig sikkerhed for en tryg og ordentlig bolighandel. Du kan læse det forbrugeretiske regelsæt på DE´s hjemmeside.

 

Tell a friend

 

Kontakt form

Kontakt